Comparteix:

Grups de recerca

ANTENNALAB

Grup d'Antenes i Sistemes Radio
COORDINACIÓ:

 • Jofre Roca, Lluís
A&MP
Grup d'Arrays i Processat Multicanal
COORDINACIÓ:
 • Pérez Neira, Ana Isabel

CSC
Grup de Components i Sistemes per a Comunicacions
COORDINACIÓ:

 • Collado Gomez, Juan Carlos

GCO
Grup de Comunicacions Òptiques
COORDINACIÓ:

 • Prat Gomà, Josep Joan
 • Ruiz Moreno, Sergio
 • Comellas Colomé, Jaume

GPI
Grup de Processament d'Imatge i Video
COORDINACIÓ:

 • Casas Pla, Josep Ramón

GRCM
Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils
COORDINACIÓ:

 • Agustí Comes, Ramón
 • Casadevall Palacio, Ferran

RF&MW
Grup de Sistemes, Dispositius i Materials de Radiofreqüència i Microones
COORDINACIÓ:

 • O'Callaghan Castellà, Joan
 • Pradell Cara, Lluís

SPCOM
Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions
COORDINACIÓ:

 • Pascual Iserte, Antonio

RSLAB
Grup de Recerca en Teledetecció
COORDINACIÓ:

 • Camps, Adriano Jose
 • Rocadenbosch, Francisco
 • Mallorquí, Jordi

VEU
Grup de Tractament de la Parla
COORDINACIÓ:

 • Hernando Pericás, Javier
 • Bonafonte Cávez, Antonio

WiComTec
Grup de Recerca en Tecnologíes i Comunicacions Sense Fils
COORDINACIÓ:

 • Ruiz, Silvia
 • Olmos, Joan