Comparteix:

Cambra anecoica

  • Cambra anecoica per mesurar diagrames de radiació a partir de 800 MHz fins a 40 GHz.
  • Transformació de camp proper a camp llunyà.
  • Capacitat per a realitzar mesures en coordenades cilíndriques o esfèriques.
  • Totes les mesures es realitzen de forma remota per no pertorbar els senyals.
  • Dimensions de la cambra: 10 m x 7,5 m x 6 m, per tant amb un volum de 450 m3 .

Informació i ús

Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:Sebastián Blanch Boris
Telèfon: 93 4016811
Adreça electrònica: mail: ( blanch@tsc.upc.edu )