Comparteix:

Missió

La missió del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions és la recerca i l’ensenyament en les tecnologies de la informació i les comunicacions en benefici de la societat. En aquest àmbit el departament contribueix a la missió de la UPC mitjançant: 

  • La formació de grau, postgrau i doctorat del màxim nivell adreçada als estudiants universitaris i professionals. 
  • La recerca científica i tècnica capdavantera amb l’objectiu d’avançar en el coneixement, l’activitat productiva i la qualitat de vida, contribuint al desenvolupament sostenible d’una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient. 
  • L’impuls de projectes de recerca, transferència tecnològica i formació, en un context de cooperació amb altres universitats, centres de recerca i empreses, esdevenint un referent internacionalment reconegut en el nostre àmbit. 
  • L’oferiment als nostres membres d’un entorn de treball favorable, tant a nivell tècnic com humà, pel seu enriquiment i desenvolupament personal recolzat en els valors, l’ètica, l’esperit crític, i el treball en equip.