Comparteix:

Recerca

La recerca al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions abasta un ampli ventall de temàtiques relacionades amb el tractament i la transmissió de la informació, i es duu a terme en diferents Grups de Recerca autònoms, que cobreixen tant la recerca bàsica com l'aplicada.

La importància de l'activitat desenvolupada queda palesa per la gran quantitat de projectes competitius europeus i estatals en els que participen els diferents grups, així com per la gran quantitat de publicacions d'alt índex d'impacte produïdes.

Els diferents Grups de Recerca participen activament en la transferència de tecnologia mantenint convenis de col·laboració amb empreses privades i amb organismes públics.

La participació d'alguns membres del Departament en la creació i en el funcionament de diferents Centres de Recerca vinculats a la UPC dóna idea també de la seva excel·lència investigadora. Cal destacar també que durant els darrers anys diferents investigadors del Departament han rebut premis i distincions en reconeixement de la seva tasca.