Comparteix:

Laboratori de LIDAR

 

Informació i ús

Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

Adolf Comerón Tejero
Telèfon: 93 4016812
Adreça electrònica: mail: ( comeron@tsc.upc.edu )