Comparteix:

Junta de Departament

La Junta de Departament és l’òrgan executiu i de representació permanent del Consell. La presideix el Director o Directora del Departament. El mandat de la Junta de Departament és el mateix que s’ha establert per al Consell. Els membres electius de la Junta es renoven una vegada es renoven els membres electius del Consell.  

Actualment no hi ha processos electorals oberts.