Resultat definitiu elecció a Director/Directora del Dept. de TSC

Ahir dia 21 va finalitzar el termini reglamentari d'impugnacions i esmenes al resultat de l'elecció a Director/Directora sense que se'n presentés cap.

Per tant, la Sra. Asunción Moreno Bilbao resta elegida com a Directora del Dept.

Ramon Ferrús Ferré

El Secretari del Dept.

Barcelona, 22 de desembre de 2009